Stopka redakcyjna

Dyrektorzy

Marek Zenon Zygmunt - Prezes Zarządu
Meyer Harald - Wiceprezes Zarządu

NIP:206-00-02-417
REGON:243136257
KRS:0000458074

Meyer Technik Sp. Z o.o.

ADRES:


Ul. Kamienna 10
43-173 Łaziska Górne
Polska

Wskazówka dotycząca odpowiedzialności

Firma Meyer Technik Sp. z o.o. nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność i prawidłowość treściową oraz kompletność informacji zawartych w prezentowanej tutaj ofercie reklamowej, chyba że błędne informacje zostały zamieszczone umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Dotyczy to ewentualnych szkód materialnych lub naruszeń własności intelektualnej powstałych na skutek skorzystania z niniejszej oferty reklamowej. Wszystkie prezentowane tutaj dane i zawartość treściowa mogą być uzupełniane, usuwane lub modyfikowane bez uprzedniego powiadomienia.

© Meyer Technik Unternehmensgruppe